विश्व शान्ति केन्द्र काठमाडौ नेपाललाई संझनु हाेस।
विभिन्न किसिमका तनावजन्य अशान्ति र दुख:हरूबाट छुटकाराका लागि नितान्त आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिबाट सैधान्तिक तथा अभ्यासतात्मक प्रशिक्षण लिन चाहनु हुनेहरूले यथासिघ्र संपर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
संपर्क नम्बर 9840955266 / 9841334113
9761768667 / 9841280644 धन्यवाद
All re
...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments